Prihlásiť sa
Články

Medzinárodný deň žien 2022

08.03.2022


Transparentnosť v rovnosti odmeňovania je kľúčom k rovnocennejšiemu svetu práce


Brusel, 8. marec, dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, chce EFFAT podporiť tak ženy, ako aj mužov, v ich boji za rodovú rovnosť vo svete práce. EFFAT chce vyslať silnú výzvu k akcii všetkým ženám, aby spojili sily a vyjednávali za lepší, rovnocennejší svet práce, vrátane uzatvárania priepasti v rovnosti odmeňovania mužov a žien.


Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v EÚ zostáva na úrovni 14,1%. Toto číslo sa za posledné dekády zmenilo iba minimálne, až do takého rozsahu, že v jednej zo štúdií EOK, zverejnenej v roku 2020, EOK upozorňuje, že takýmto tempom sa priepasť uzavrie v roku 2124.


Sektory EFFAT, potravinársky, poľnohospodársky a cestovného ruchu, tieto trendy iba potvrdzujú: v prehľade o implementácii Plánu EFFAT pre rodovú rovnosť členské organizácie uviedli, že mzdová priepasť v sektoroch EFFAT dosahuje výšku až 29%, čo predstavuje sumu 290 000,-EUR na mzde za celý pracovný život.


Faktory, ktoré sa za tým skrývajú, sú viaceré, vrátane odvetvovej segregácie, nad mierneho podielu žien pracujúcich v relatívne nízko platených alebo nízko platených odvetviach, nerovného podielu v platenom a neplatenom svete, a mzdovej diskriminácie, ako aj nedostatku mzdovej transparentnosti.
Navrhovaná Smernica pre transparentnosť odmeňovania rodov, ktorá je v súčasnosti vo vyjednávaní, zakladá opatrenia o mzdovej transparentnosti, ako je napríklad informácia o mzde pre uchádzačov o prácu, právo vedieť úroveň miezd pracovníkov vykonávajúcich tú istú prácu, ako aj povinnosť pre veľké spoločnosti poskytovať informácie o rozdieloch v rovnakom odmeňovaní. EFFAT bude pokračovať v rozvíjaní spoločných akcií, aby bol návrh smernice upravený v prospech pracujúcich žien. Smernica by mala byť nástrojom v ich rukách, aby konečne dosiahli transparentnosť v odmeňovaní a aby boli schopné kolektívne vyjednávať s cieľom vyničiť priepasť v odmeňovaní mužov a žien, mzdovú diskrimináciu a podhodnotenie pracovných miest, v ktorých prevládajú ženy.


„Ešte stále sú to veľmi náročné časy pre ženy v Európe“, hovorí Kristjan Bragason, generálny tajomník EFFAT. “Súčasná pandémia Covid-19 masívne zhoršila zraniteľnosť žien v prípade straty príjmu a vystavila ich dodatočnej neplatenej práci a vysokému psychickému tlaku. EÚ potrebuje konečne zabezpečiť, aby boli k dispozícii solídne stratégie pre rodovú rovnosť, vrátane komplexnej Smernice pre transparentnosť odmeňovania rodov, ktorá by zabezpečila každý aspekt štrukturálnej nevýhody, ktorej čelia ženy v Európe“.


Záverom, tohtoročné aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sú poznačené vypuknutím vojny na Ukrajine. EFFAT chce využiť túto príležitosť a vyjadriť svoju solidaritu a podporu všetkým statočným ženám na Ukrajine, ktoré bojujú o život čeliac ruskej invázii. Chválime tých, ktorí zostali v krajine vedúc vojnovú líniu, a tých, ktorí zároveň odvážne opustili svoje domovy, sami alebo aj s deťmi, s cieľom nájsť bezpečnejšie miesto, EFFAT stojí pri vás všetkých, silne odsudzujúc túto krutosť a vyzýva za rýchle ukončenie ruskej invázie.