Prihlásiť sa
Základné dokumenty

Finančný poriadok OZ Potravinárov SR

19.03.2019


Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky a základné organizácie hospodária s
finančnými prostriedkami v súlade s týmto Finančným poriadkom (ďalej len FP OZP SR).