Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky (ďalej len OZ potravinárov SR) vznikol v roku 1990 a vo svojej činnosti vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať, Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy SR, ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a paktov týkajúcich sa občianskych, politických a hospodárskych práv.

OZ potravinárov SR je samostatným, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, založeným na princípoch demokracie. OZ potravinárov SR je registrovaným občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov a je právnickou osobou zaevidovanou v zozname Ministerstva vnútra SR pod č. VVS 1-2200/90-24 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom OZ potravinárov SR je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne záujmy a základné demokratické práva.

OZ potravinárov SR vykonáva činnosť voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam samostatnú odborovú politiku v súlade s Ústavou SR, Programom odborového zväzu a platnými právnymi predpismi.

Na základe dobrovoľnosti združuje zamestnancov zo všetkých odborov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Čítaj viac...

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR

 

 

 

 

Výhody pre členov OZ Potravinárov SR

Každý člen OZ Potravinárov SR a jeho priamy rodinný príslušník ( manželka, manžel, deti ) má na základe rozhodnutia Predsedníctva OZ Potravinárov SR zo dňa 28.10.2019 zľavu z ubytovania v Penzióne *** Oravská horáreň vo výške 5.- EUR na osobu a noc. Pri príchode na dovolenku je potrebné členstvo vo zväze potravinárov preukázať. Sledujte akciové ponuky.

 

odborový zväz potravinárov slovenskej republiky

 

 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (zastávka TRNAVSKÉ MÝTO), 5. poschodie
Tel.: 00421-2-502 403 55, Fax: 00421-2-502 403 53

 

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC V OBLASTI
PRACOVNO - PRÁVNEHO 
PORADENSTVA,
V OBLASTI ODŠKODŇOVANIA
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Vám ponúka právnička OZ potravinárov SR:

JUDr. Gabriela Gajdošová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 257 338

 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRACOVNÝCH
PODMIENOK 
A ZNÍŽENIA
RIZIKOVOSTI PRÁCE

Vám ochotne poradí:

Mgr. Igor Maček
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0901 760 042

 

V MEDZINÁRODNEJ
A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

Vám rada pomôže:

Mgr. Erika Bršelová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 980 586