Prihlásiť sa
Pripravujeme

Termíny rokovaní orgánov Európskej odborovej federácie pre potravinársky, poľnohospodársky sektor a sektor cestovného ruchu EFFAT (2022)

31.01.2022


14. február 2022 SSDS Sociálny dialóg pre cukrovarnícky sektor - plénum
21. marec 2022 Výročná konferencia pre európske zamestnanecké rady -
Zlepšovanie smernice o EZR
28. marec 2022 SSDS Sociálny dialóg pre potravinársky a nápojový sektor - plénum
9. jún 2022 Odvetvový seminár-výroba potravín/spracovanie mäsa -v rámci projektu EFFAT o spravodlivej transformácii
13. -14. jún 2022 Výkonný výbor EFFAT (Viedeň)
30. jún 2022 SSDS Sociálny dialóg pre potravinársky a nápojový sektor - pracovná skupina
17. október 2022 SSDS Sociálny dialóg pre cukrovarnícky sektor- pracovná skupina
23. - 24. november 2022 Výkonný výbor EFFAT
9. december 2022 SSDS Sociálny dialóg pre potravinársky a nápojová sektor - pracovná skupina

Poznámka:
Všetky rokovania sa konajú on-line alebo zmiešanou formou (on-line a prezenčne), ak nie je pri dátume uvedené inak.

Mgr. Erika Bršelová,
v Bratislave 31.01.2022