Prihlásiť sa
Medzinárodné aktivity

Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky za 2. polrok 2020

01.09.2020


V letných mesiacoch som sa venovala štúdiu materiálov, príprave na rokovania plánované na 2. polrok 2020, triedeniu emailov, a ad hoc témam.

Z úrovne odborového zväzu sme sa zapojili do výzvy EFFAT a vyplnili dotazníky na témy:

Čo môže urobiť odvetvový sociálny dialóg pre sektory EFFAT v krajinách Strednej a Juhovýchodnej Európy na európskej úrovni?

Príklady dobrej praxe v oblasti kolektívnych zmlúv v Stredne a Východnej a Juhovýchodnej Európe.

Výsledky oboch dotazníkov spracuje EFFAT za aktívnej podpory p. Haralda Wiedenhofera, bývalého generálneho tajomníka EFFAT.

Na žiadosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny sme vyplnili dotazník pre Eurofound so sídlom v Bruseli na tému:

Opatrenia prijaté v členských štátoch EÚ na zmiernenie dopadov pandémie Covid-19.

Dotazník sme vypĺňali v auguste 2020, keď sme ešte v Slovenskej republike mali „dobré čísla“, pred nástupom II. vlny pandémie.