Prihlásiť sa
Rada mladých potravinárov

Rada mladých potravinárov

01.01.2020


Vážená pani Predsedníčka, pán Predseda.

Na základe plnenia programu OZ Potravinárov SR pre rok 2019, v ktorom sa v bode 5 píše o vzdelávaní členov OZP SR sa v dňoch 22.-23.10.2019 uskutočnil Odborný seminár-Mladí odborári. Zúčastnili sa ho mladí členovia z rôznych prevádzok a kútov slovenska, nominovaný svojimi predsedami ZO. Počas týchto dvoch dní sa 12 členná skupina bližšie oboznámila s prácou a fungovaním Odborového zväzu Potravinárov SR najmä vďaka jeho predsedníčke p. Ing. M. Mellenovej, ktorá častokrát úsmevnou formou priblížila dôležitosť odborov a dôležitosť práce najmä s mladými odborármi. Samozrejme na stretnutí sa zúčastnili aj prednášajúci lektori. Ako prvý sa prezentoval p. Milan Kuruc z občianskeho združenia Pracujúca chudoba a po ňom p. František Gajdoš predseda Tradičných odborov v JLR a predseda Rady mladých KOZ SR. V ich réžii sa niesol celý prvý deň stretnutia. Počas druhého dňa pod taktovkou p. Henricha Bobáľa predsedu ZO Cloetta Levice a p. Mgr. Adriany Balážovej členky ZO Imperial Tobacco Slovakia, skupina účastníkov seminára viedla zaujímavú diskusiu o propagácii odborov v ZO a zviditeľneniu OZP SR v očiach mladých odborovo organizovaných členov. Aj na základe tejto diskusie sa účastníci stretnutia rozhodli vytvoriť Radu mladých OZ Potravinárov SR (RM) a snažiť sa jej prostredníctvom dostať viac do povedomia mladých ľudí zamestnaných v závodoch združených v OZP SR, ako aj v ďalších , kde sa nájde potenciál a chuť takúto ZO založiť. Z tohoto dôvodu sa dohodli na vytvorení komunikačného kanálu pre členov RM, a pomocou neho komunikovať cez sociálnu sieť a zvýšiť tak efektivitu reakcií a riešení.

 

Spomedzi účastníkov boli jednohlasne zvolený:

  • Predsedníčka Rady mladých OZP SR - p. Ing. Zorka Velčická (Tate & Lyle Boleráz)
  • Podpredseda Rady mladých OZP SR - p. Miloš Kučera (Plzenský Prazdroj)
  • Tajomníčka Rady mladých OZP SR - p. Mgr. Adriana Balážová (Imperial Tobacco Slovakia)
     

Viac informácií o činnosti a plánoch Rady mladých OZP SR bude odprezentovaných na najbližšej Konferencii Predsedov ZO OZP SR.

S pozdravom

H. Bobáľ
predseda ZO Cloetta Levice