Prihlásiť sa
Program OZP SR

Program 2023

18.11.2022


  1. Vyjednávanie podnikových kolektívnych zmlúv – pomoc členským odborovým organizáciám vo firmách ráznou kampaňou na podporu vyjednávania všetkými zamestnancami.

  2. Pripravovať právne okienko 1 x za 2 mesiace. Prednášané budú témy, o ktoré členská základňa prejaví väčšinový záujem k aktuálnej téme. 1 x za rok prezenčné vzdelávanie k téme kolektívneho vyjednávania.

  3. Vyjednávanie Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

  4. Mladí potravinári OZ Potravinárov SR – odstrániť stagnáciu Rady mladých potravinárov, pripraviť prezenčné stretnutie mladých potravinárov – máj – jún 2023

  5. Pripraviť odborný seminár zástupcov zamestnancov pre BOZP – február – marec 2023

  6. Vytvorenie pracovnej skupiny pre členov EZR v súčinnosti s KOZ SR.

  7. Účasť na rokovaniach EFFAT, IUL podľa Zásad o hospodárení OZ potravinárov SR

  8. Príprava zjazdových dokumentov ( Stanovy, Program na roky 2024 – 2029, Volebný poriadok ) pre nadchádzajúci VIII. Zjazd OZ potravinárov SR 19.3 – 20.3.2024


Návrh Hlavných úloh činnosti OZ Potravinárov SR na rok 2023 bude operatívne aktualizovaný podľa konkrétnych požiadaviek členských odborových organizácií a v súlade s Programom zväzu pre obdobie 2019 – 2024.


Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ Potravinárov SR

Bratislava, 18.11.2022