Prihlásiť sa
Program OZP SR

Program 2022

01.12.2021


  1. Vyjednávanie podnikových kolektívnych zmlúv – pomoc členským odborovým organizáciám vo firmách ráznou kampaňou na podporu vyjednávania všetkými zamestnancami.

  2. Modernizovať vzdelávanie členov intenzívnou a interaktívnou formou. Prednášané budú témy, o ktoré členská základňa prejaví väčšinový záujem k aktuálnej téme.

  3. Rokovanie Predsedníctva, Revíznej komisie a Konferencie predsedov odborových organizácií v súlade so Stanovami a za podmienok krízových opatrení vlády ( on line ).

  4. Mladí potravinári OZ Potravinárov SR – odstrániť stagnáciu Rady mladých potravinárov, pripraviť stretnutia a aktivity ihneď ako to bude možné, práca s FB.

  5. Pripraviť kampaň na podporu zvyšovania členskej základne OZ Potravinárov SR, podpora prezentáciou činnosti OZ Potravinárov SR, propagačný materiál, nová web stránka členená pre verejnosť a „ iba pre členov „

  6. Medzinárodná činnosť – účasť na rokovaniach EFFAT, IUL, vysporiadanie nerovností v počte členov v evidencii EFFAT, IUL . Intenzívna spolupráca s EWC najmä u zamestnávateľov, kde dochádza k porušovaniu Smernice o EWC a ZP.

 

Návrh Hlavných úloh činnosti OZ Potravinárov SR na rok 2022 bude operatívne aktualizovaný podľa konkrétnych požiadaviek členských odborových organizácií a v súlade s Programom zväzu pre obdobie 2019 – 2024.


Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ Potravinárov SR

Bratislava, 1.12.2021