Prihlásiť sa
Pripravujeme

Prezenčné rokovanie Predsedníctva OZP SR

12.03.2022


Srdečne Vás pozývame na prezenčné rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky dňa 24. marca 2022 so začiatkom o 11.00 hod., v Penzióne *** Oravská horáreň v Oravskom Podzámku č. 396


s nasledovným programom:

  • do 10.30 hod. prezentácia členov Predsedníctva 02 Potravinárov SR, občerstvenie
  • 11.00 hod. prehliadka areálu, práce v exteriéri, technický stav priestorov v interiéri
  • 12.30 hod. pracovný obed
  • 13.00 hod. vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov, závery z prehliadky, návrhy

na efektívnejšie prevádzkovanie nehnuteľnosti, alebo možnosti krízového riešenia spravovania majetku OZ potravinárov SR.

Poznámka: Predpokladané ukončenie rokovania je 24.3.2022 po 16.00 hod.
Prizvaný: p. Martin Bršel, konateľ spoločnosti Rekreačné Stredisko Potravinár

 

S pozdravom,


Ing. Magdaléna Mellenová,
v.r. predsedníčka OZ potravinárov SR