Prihlásiť sa
Pripravujeme

Pozvánka na vzdelávanie v oblasti BOZP

01.02.2023


Vážená pani predsedníčka,
Vážený pán predseda,

Touto cestou si vám dovoľujeme zaslať pozvánku na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. -8. februára 2023 v priestoroch Penziónu*** Oravská horáreň v Oravskom Podzámku č. 396, lokalita Zábava pri Hruštíne. Vzdelávanie je určené zástupcom zamestnancov v Komisii pre BOZP ( členov na podnikovej úrovni menuje zamestnávateľ ), predsedom a predsedníčkam závodných výborov, ako aj všetkým členom závodných výborov.

 

7. február 2023 /Utorok/

príchod účastníkov do 10.00 hod., ubytovanie
od 10.00 hod. otvorenie, prezentácia účastníkov


Prednášané témy:

  • Ochrana zdravia pre záťažou teplom a chladom pri práci
  • Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko
  • Požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • Záznam o registrovanom pracovnom úraze (vzor)
  • Prineste si na rokovanie Podnikovú kolektívnu zmluvu, dojednania
  • A benefity v oblasti BOZP

Počas dňa sú naplánované 2 prestávky s občerstvením, ako aj obedová prestávka 12.30-13.30 hod.

17.00 hod. zhrnutie 1. dňa,


18.00 hod. večera

Lektor: Mgr. Igor Maček, republikový inšpektor pre BOZP

 

8. február 2023 /Streda/ 

09:00-12:00 hod.

Pokračovanie v témach, návrhy na zlepšenie,
Odborová diskusia, aktuálne z činnosti OZ potravinárov SR, závery


Lektor: Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR 12:00 hod. obed, odchod účastníkov

 

Vzdelávanie je určené zástupcom zamestnancov v Komisii pre BOZP na podnikovej úrovni, predsedom a predsedníčkam závodných výborov, ako aj členom závodných výborov.

Prihlášky posielajte prosím obratom, najneskôr do 03.02.2023 na emailovú adresu: international.ozpsr@gmail.com. Počet miest v skupine je limitovaný na max. 15.

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR