Prihlásiť sa
Program OZP SR

Pozvánka na rokovanie OZP

28.01.2020


dňa 13 februára 2020 HOTEL LINDNER GALLERY CENTRAL, Metodova 4 v Bratislave so začiatkom o 10.00 hod. s nasledovným programom:

  1. Otvorenie rokovania Predsedníctva OZ Potravinárov SR
  2. Kontrola plnenia Uznesení
  3. Schválenia postupu vyjednávania KZVS v sporných ustanoveniach s ZVPaS
  4. Návrh znenia Mandátnej zmluvy s konateľom spoločnosti RS Potravinár, s.r.o
  5. Návrh znenia Zmluvy o prenájme a výkone správy nehnuteľností OZ Potravinárov SR
  6. Návrh na zvolanie mimoriadnej Konferencie predsedov OZ Potravinárov SR
  7. Rozpočet, finančné zabezpečenie organizačná a obsahová príprava medzinárodného stretnutia partnerských odborových centrál SR – ČR 25.3 – 27.3. 2020

Poznámka: Z dôvodu organizačného zabezpečenia potvrďte prosím Vašu účasť vrátane
uvedenia požiadavky na zabezpečenie ubytovania na 0905*595 996 alebo na emailovej
adrese: mellenova@mail.t-com.sk.

Predpokladané ukončenie rokovania je 13 februára 2020 po 15.00 hod.

S pozdravom,

Ing. Magdaléna Mellenová, v.r.
predsedníčka
OZ potravinárov SR