Prihlásiť sa
Pripravujeme

Pozvánka na on-line „Právne okienko"

26.05.2022


Srdečne Vás pozývame na on-line „Právne okienko", ktoré sa uskutoční dňa 1. júna 2022 v rozsahu 2 hodín, so začiatkom o 14.00 hod.

Právne okienko pripravujeme v spolupráci s JUDr. Gajdošovou, a vytvárame tak priestor na diskusiu o aktuálnych pracovno-právnych otázkach.


Navrhované témy:
jednorazové uvoľňovanie zástupcov zamestnancov - odborárov
skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov


Prihlásiť sa môžu predsedovia a/alebo členovia závodných výborov základných odborových organizácií združených v OZ potravinárov SR. Návrh na tému je možné zaslať aj vopred na emailovú adresu: pravnik.potravinari@gmail.com


Tešíme sa na „videnie"


S pozdravom,


Ing. Magdaléna Mellenová, v.r.
predsedníčka
OZ potravinárov SR