Prihlásiť sa
Pripravujeme

Pozvánka: Kolektívne vyjednávanie nielen v čase energetickej krízy

04.10.2022


Vážená pani predsedníčka,
Vážený pán predseda,

Touto cestou si vás dovoľujeme pozvať na vzdelávanie k téme „Kolektívne vyjednávanie nielen v čase energetickej krízy“, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. – 14. októbra 2022 v priestoroch Penziónu*** Oravská horáreň s nasledovným programom:

 

12. október 2022 streda                                            

príchod účastníkov do 17.30 hod., ubytovanie, večera
19.00 hod, prezentácia účastníkov, predstavenie situácie v ZO

13. október 2022 štvrtok

9:00 hod. prezentácia účastníkov
Zákon o kolektívnom vyjednávaní, hlavné aspekty
Kompetencie základnej odborovej organizácie ( zaslané písomne )

12.30 – 14.00 hod. obedová prestávka

14.00 hod. pokračovanie v téme „ Kompetencie odborov “,
Analýza prinesených Podnikových Kolektívnych Zmlúv ( predložia účastníci vzdelávania )                                                          

14. október 2022 piatok

09:00 – 12:00 hod.
Hlavné výzvy v procese KV, zhrnutie témy účastníkmi vzdelávania
Ako dosiahnuť úspešný výsledok KV?

12:00 hod.
obed, odchod účastníkov

 

Vzdelávanie je určené odborovým funkcionárom, ktorí sa zúčastňujú alebo budú zúčastňovať kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni.

Prihlášky posielajte prosím obratom, najneskôr do 30.09.2022 na emailovú adresu: international.ozpsr@gmail.com. Počet miest v skupine je limitovaný na max. 15.

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR