Prihlásiť sa
Galéria

Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre pivovarnícky sektor

28.03.2023


Po dlhých rokovaniach a vyjednávaniach medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu o znení ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktoré trvali niekoľko mesiacov sa sociálny partneri zhodli na jej konečnom znení. V utorok 28.3.2023 na pôde odborového zväzu zástupcovia oboch strán podpísali Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na obdobie rokov 2023 a 2024. Dosiahnutie konsenzu nebolo jednoduché. Argumenty jednej i druhej strany vystihovali aktuálne ťažkosti na trhu práce, nárast nákladov, infláciu a ďalšie vplyvy krízových stavov, ktorými nielen Slovenská republika prechádza. Napriek tomu sociálny dialóg viedli korektne, zamestnávatelia akceptovali požiadavku na navýšenie dní pracovného voľna, benefity v sociálnej oblasti, navýšené odstupné nad rámec zákona. Veľkým obojstranným kompromisom bola zhoda na mzdovom náraste o 7 % oproti roku 2022. Kolektívna zmluva je základ pre vyjednávanie so zamestnávateľmi v jednotlivých pivovaroch Slovenska, kde pôsobia členské odborové organizácie OZ potravinárov SR.


KZVS podpisujú:


za Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Vladimír Machalík
výkonný riaditeľ

za Odborový zväz potravinárov SR
Magdaléna Mellenová
predsedníčka