Prihlásiť sa
Pripravujeme

Plán rokovaní EFFAT

10.11.2020


10. november 2020
Rokovanie pre skupinu koordinátorov Európskych zamestnaneckých rád
a nadnárodných spoločností
(on-line, Brusel)

25. november 2020
Generálne zhromaždenie EFFAT pre potravinársky sektor,
sektor výroby nápojov a tabaku
(on-line, Brusel)

20. január 2021
Výkonný výbor EFFAT
(on-line, Brusel)


Prílohy