Prihlásiť sa
Právne poradenstvo

OZP - pandemická OČR a PN

19.02.2021


Čo robím ak som COVID-19 pozitívny?

 • Oznámim túto informáciu všeobecnému lekárovi.
 • Oznámim informáciu o pozitívnom výsledku testu zamestnávateľovi.
 • Dohodnem sa so zamestnávateľom na spôsobe prekážky v práci – home office, dovolenka, práceneschopnosť, pracovné voľno za prácu nadčas.
 • Spíšem zoznam osôb s ktorými som bol v kontakte a kontaktujem ich za účelom oboznámenia úzkeho kontaktu v období 5 dní pred nástupom príznakov alebo 5 dní pred testom.
 • Nastúpim do povinnej domácej izolácii – karantény za účelom zabránenia šírenia infekcie na iné osoby.
 • Dĺžka karantény - izolácie je určená v minimálnom rozsahu 14 dní od zistenia pozitívneho výsledku, pokiaľ lekár neurčí inak.
 • Počas celej karantény dodržiavam všetky hygienické opatrenia a sledujem svoj zdravotný stav a v prípade zhoršenia volám lekára.
 • Ak mám závažné príznaky, volám záchrannú službu ktorú oboznámim so svojou pozitivitou.
 • O dĺžke mojej karantény a ukončení liečby rozhoduje lekár. Liečba a karanténa môže byť ukončená 14 deň, ak som tri posledné dni bez príznakov.
 • Počas karantény sa riadim všeobecnými pokynmi hygienikov a lekára.
 • Počas karantény môžem mať pandemickú práceneschopnosť – dávku z nemocenského poistenia, ktorú od 1. dňa vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Za splnenia zákonným podmienok môžem dostať k pandemickej PN aj úrazový príplatok