Prihlásiť sa
Galéria

Nová EZR BEL

01.06.2019


Odborový zväz potravinárov SR od roku 2011  všetkými dostupnými formami hľadal spôsob na založenie Európskej zamestnaneckej Rady vo svetovej mliekarenskej spoločnosti BEL, kde pôsobí naša členská odborová organizácia v Michalovciach. O pomoc pri založení EZR sme požiadali francúzsku odborovú centrálu CFDT – FGA so sídlom v Paríži.

OZ Potravinárov SR  vyvíjal prostredníctvom Európskej federácie potravinárov EFFAT tlak na zamestnávateľa a inicioval rozhovory o konštituovaní prípravného výboru v súlade s európskou Smernicou o zriadení EZR.  Po ťažkých stretoch v sociálnom dialógu a vytrvalom niekoľko ročnom odmietaní zo strany zamestnávateľa a zároveň majiteľa vznikol špeciálny vyjednávací orgán. Naša snaha neutíchala,  EFFAT dosiahla pokrok v Dohode o založení Európskej zamestnaneckej Rady.

OZ Potravinárov SR dosiahol obrovský úspech, cieľ sa  v júni 2019 naplnil , v EZR v súlade s národnou legislatívou zastupuje slovenských zamestnancov Radoslav Čorný, predseda a Jozefína Dušková, členka závodného výboru odborovej organizácie Bel Michalovce.  

Za odbornú pomoc ďakujeme Haraldovi Wiedenhofferovi, Enricovi Somagliovi, Helene de Bord a Alexandre Dubois.


Prílohy