Prihlásiť sa
Medzinárodné aktivity

Návrh programu rokovania pléna - Cukrovarnícky sektor

04.02.2022


Tlmočenie: anglický, francúzsky, španielsky jazyk (aktívne) Predsedajúci: Laetitia Trepos, CEFS

 

09.00 - 09.50 hod.
Prípravné rokovanie EFFAT a CEFS (každý samostatne)

-

09.50 - 10.00 hod.
Prestávka

-

10.00 - 10.1O hod.
1. Privítanie, schválenie zápisu z 11. októbra 2021 a schválenie programu

-

10.10 -10.45 hod.
2. Prezentácia a schválenie správy o CSR 2020-2021
Diskusia

-

10.45 - 11.1O hod.
3. Sociálna taxonómia
p. Siracusa (poradca generálneho riaditeľa, generálne riaditeľstvo FISMA1)
Diskusia

-

11.10 -11.30 hod.
4. Odporúčania zo spoločného projektu "Transformujúci sa európsky cukrovarnícky sektor: nové lepšia pracovné miesta v konkurencieschopnom, inova-tívnom a udržateľnom priemysle, a ďalšie kroky
Diskusia

-

11.30 - 12.00 hod.
5. Obchod & Udržateľný rozvoj: ako zosúladiť obchodnú politiku s cieľmi EÚ v sociálnej a environmentálnej oblasti p. Christos Avdella, CEFS 
Diskusia

-

12.00-12.15 hod.
6. Diskusia o novom pracovnom programe pre 2022-2023
Diskusia

-

12.15 -12.25 hod.
7. Politické aktuality z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť p. Jan Behrens, DG EMPL
Diskusia

-

12.25 - 12.30 hod.
8. Rôzne a závery