Prihlásiť sa
Bezpečnosť pri práci

Manifest za nulovú úmrtnosť v práci

29.04.2022


Vážená pani predsedníčka OZ,
Vážená pani odborová inšpektorka,
VáženýpánpredsedaOZ,
Vážený pán odborový inšpektor,


28. apríl je nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku obetí pracovných úrazov, chorôb z povolania a zranených pri práci.


Na nižšie uvedenom linku nájdete tlačovú správu, ktorá obsahuje aj informáciu o manifeste za nulovú úmrtnosť v práci, ktorý vyzýva európskych lídrov, aby prestali len hovoriť a začali aj konať v oblasti ochrany životov pracujúcich ľudí. Manifest, ktorý podpísali ministri, poslanci Európskeho parlamentu, odboroví lídri, vrátane prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška, a špičkoví odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyzýva na zvýšenie počtu školení v oblasti BOZP, inšpekcií a sankcií s cieľom maximálne eliminovať, až ukončiť, do roku 2030 počet úmrtí na pracovisku.


Link:
https://www.kozsr.sk/2022/04/28/nulova-umrtnost-v-praci-do-roku-2030/


S úctou


odbor BOZP


Alica ENDLOVÁ
odbor BOZP


KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bajkalská 29/A, B
821 01 Bratislava, Slovakia


Mobil: +421 904 571 953
Email : bozp@kozsr.sk
Web: www.kozsr.sk
Facebook: https://www.facebook.com/KOZSR