Prihlásiť sa
Medzinárodné aktivity

EOK Info - Vakcíny proti Covid-19: Ľudia musia mať prednosť pred ziskom

12.11.2021


Milí kolegovia,


vzhľadom na nedávne komplikácie so zavádzaním vakcín Covid-19, sa Európska odborová konfederácia (EOK) domnieva, že je potrebný vyšší stupeň demokratickej kontroly nad týmto procesom a verí, že ľudia musia mať prednosť pred ziskom.


Aj keď EOK plne podporujú princípy európskej koordinácie očkovania s cieľom vyhnúť sa nacionalizmu očkovania, doterajší proces bol sťažený nedostatkom transparentnosti pri obstarávaní a nevysvetliteľným oneskorením výroby, ktoré stálo životy a živobytie.


Verejný spor medzi Európskou komisiou a jednou spoločnosťou ukázal, ako málo demokratických inštitúcií má v tomto procese moc v porovnaní s výkonnými riaditeľmi, ktorí sa zodpovedajú iba akcionárom. Ukázalo sa aj nebezpečenstvo úplného delegovania zodpovednosti za vakcíny na jednu
„veľkú lekáreň“.

EOK sama požiadala Európsku komisiu, aby prijala opatrenia na zabránenie špekuláciám so ziskom a na zabezpečenie toho, aby boli uprednostňované tie najzraniteľnejšie skupiny.

Očkovacie látky boli vyvinuté vďaka miliardám z verejných financií, takže majú zostať vo verejných rukách a ich zavedenie by malo byť pod kontrolou demokratických inštitúcií.

Preto EOK vyžaduje:

  • Výroba a distribúcia bola skôr na základe potrieb ľudí, ako na základe potreby udržania vyššieho dopytu ako ponuky a aby sa udržala alebo zvýšila cena vakcín.
  • Vakcíny sa majú podávať bezplatne od najexponovanejších skupín vrátane pracovníkov prvej línie a základných pracovníkov a tých, ktorí sa nemôžu fyzicky dištancovať.
  • Upustenie od ustanovení o autorských právach po dohode s WTO TRIPS pre vakcíny, lieky a lekárske vybavenie Covid-19. Patenty a autorské práva by mali zostať verejné, aby umožnili krajinám slobodne vyvíjať vakcíny, a to aj prostredníctvom Covaxu, a zabrániť tomu, aby si hŕstka veľkých farmaceutických spoločností vytvorila monopol.


Okrem toho je nevyhnutné, aby sa zvrátili škrty v systémoch verejného zdravia a sociálnej ochrany, ktoré ponechali členské štáty úplne nepripravené na pandemickú a hospodársku krízu.

Systémy verejného zdravotníctva v Európe existujú, pretože zdravie je veľmi dôležité na to, aby bolo ponechané voľne na trhu. Tento princíp sa musí uplatňovať aj na vakcíny Covid-19.

S pozdravom

Bc. Miroslav Hajnoš
špecialista – európske a medzinárodne vzťahy
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava, Slovakia

Tel: +421 2 502 39 193, Mobil: +421 903 251 173
Email: hajnos@kozsr.sk, Web: www.kozsr.sk
Twitter: @miroslavhajnos, Facebook: https://www.facebook.com/KOZSR/